Mindfulness

Mindfulness är den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen i nuet, som det är, fritt från värdering.
Jon Kabat-Zin som utarbetat MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

Vad är mindfulness enligt MBSR?

Meditation i MBSR-programmet menas enkelt formulerat uppmärksamhetsträning. Att träna på hur man är uppmärksam, vad man är uppmärksam på, och sin attityd till det man uppmärksammar.

I mindfulness tränar vi inre attityder av närvaro och uppmärksamhet, varsamhet och vänlighet, tålamod och icke-strävan, tillit och nyfikenhet samt disciplinen för att vidmakthålla dessa attityder.

Mindfulness handlar om hur vi som människor kan hantera oss själva på ett klokt och vist sätt så att vi kan leva våra liv på ett välgörande sätt.

Ett deltagande i detta program innebär att du behöver träna själv hemma mellan tillfällena vi träffas för att uppnå stressreduktion.